Service

 
Utbildningar

Swedish Consultation har avtal om uppdragsutbildningar med flera meriterade utbildningspartners i Norden.>>

 
Student

Swedish Consultations helhetstänk gör att utbildningspartnern och studenten får tid att koncentrera sig på rätt saker.>>

 
Service

Swedish Consultation värdesätter att studenten får en harmonisk tillvaro i Sverige genom olika hjälpinsatser.

För att studenten ska uppnå bra studieresultat och få en harmonisk tillvaro i Sverige hjälper Swedish Consultation till med olika vardagsarrangemang utifrån studentens behov.

Swedish Consultations utbildningsstöd underlättar för studenten att snabbt komma in in i det svenska samhället och att fokusera på studierna. Vi hjälper till med allt från studentuppehållstillstånd, boende och läkarbesök till uppföljningssamtal med utbildningspartnern.