Student

 
Utbildningar

Swedish Consultation har avtal om uppdragsutbildningar med flera meriterade utbildningspartners i Norden.>>

 
Student

Swedish Consultations helhetstänk gör att utbildningspartnern och studenten får tid att koncentrera sig på rätt saker.

 
Service

Swedish Consultation värdesätter att studenten får en harmonisk tillvaro i Sverige genom olika hjälpinsatser.>>

Studierna i Sverige innebär för de flesta studenter ett möte med en ny kultur. Swedish Consultations helhetssyn innebär att bygga broar mellan olika kulturer där parterna kan fokusera på sitt ansvar.

Vi skapar förutsättningar för utbildningspartnern att erbjuda en hög utbildnings-nivå och för studenten att presterar bra studieresultat i det nya landet. För att studenten ska få en harmonisk studietid hjälper Swedish Consultation till med vardagsarrangemang utifrån studentens behov. För att höja servicenivån gör vi kontinuerliga uppföljningar med studenten och utbildningspartnern.