General

 
Brett kontaktnät

Swedish Consultations breda kontaktnät bidrar till att vi kan genomföra spännande aktiviteter inom ramen för Kunskapsforum.>>

 
Utmanande aktiviteter

Swedish Consultations Kunskapsforum arrangerar olika aktiviteter som exempelvis debatter, föreläsningar och seminarier.>>

 
Service

Swedish Consultation välkomnar alla idéer som kan generera kunskapsöverföring mellan Norden och Mellanöstern.>>

Swedish Consultations kunskapsforum erbjuder kompetensutbyte mellan affärsmän, politiker och akademiker i Norden och Mellanöstern.

Vi tar ett socialt ansvar genom att fungera som brobyggare mellan olika kulturer. Vårt mål är att skapa kunskapsöverföring som bland annat kan leda till ökat ekonomiskt samarbete mellan länder i Norden och Mellanöstern.