General

 
Kvalitativa vårdgivare

Swedish Consultation samarbetar med meriterade vårdgivare i Sverige.>>

 
Patienten i fokus

Swedish Consultations tar emot förfrågningar från patienter med alla slags diagnoser.>>

 
Service

Swedish Consultations kvalitativa helhetstänk kring arrangemang, sjukvård och uppföljning gör patienten trygg.>>

Swedish Consultations goda rykte, kompetens inom medicin och rehabilitering samt etablerade kontakter med högkvalitativa vårdgivare gör att vi ofta får förfrågningar om att ordna sjukvård i Sverige.

Allt fler patienter i Mellanöstern efterfrågar kompetenta vårdinrättningar som kan utföra komplicerade medicinska operationer. Swedish Consultation har bland annat hjälpt patienter med rygg-, knä- och hudproblem samt barn med protesbehov, men välkomnar patienter med alla slags diagnoser.