Contacts

 
Brett kontaktnät

Swedish Consultations breda kontaktnät bidrar till att vi kan genomföra spännande aktiviteter inom ramen för Kunskapsforum.

 
Utmanande aktiviteter

Swedish Consultations Kunskapsforum arrangerar olika aktiviteter som exempelvis debatter, föreläsningar och seminarier.>>

 
Service

Swedish Consultation välkomnar alla idéer som kan generera kunskapsöverföring mellan Norden och Mellanöstern.>>

Swedish Consultations breda kontaktnät är en stor tillgång när vi genom olika aktiviteter fungerar som en katalysator mellan den akademiska världen och näringslivet.

Swedish Consultation har byggt upp ett stort kontaktnät genom våra övriga tjänster utbildning, sjukvård, medicinsk utrustning och affärsrådgivning. Kunskapsforum är en naturlig mötesplats för våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter att utbyta kunskap inom olika områden.