Swedish Consultation erbjuder kunskapsutveckling genom kompetensutbyte mellan Norden och Mellanöstern inom områdena utbildning, sjukvård, medicinsk utrustning, affärsrådgivning och kunskapsforum >>
Utbildning
Swedish Consultation är det ledande företaget i Norden när det gäller export av svensk utbildning inom medicin, samhällsvetenskap, humaniora och teknik till Mellanöstern. Genom gott samarbete med utbildningspartners i Norden ordnar vi utbildningsplatser till studenter från Mellanöstern >>
Sjukvård
Swedish Consultation hjälper patienter från Mellanöstern till rätt sjukvård i Sverige >>
Medicinsk utrustning
Swedish Consultation bistår med inköp av avancerad medicinsk utrustning från Norden till Mellanöstern >>
Affärsrådgivning
Swedish Consultation ger professionella råd till affärs-
män från Mellanöstern som vill göra affärer i Sverige >>
Kunskapsforum
Swedish Consultations kunskapsforum verkar för kompetensutbyte mellan Norden och Mellanöstern >>